Rachunek przepływów pieniężnych co to jest? Przepływy pieniężne to…

Rachunek przepływów pieniężnych co to jest? Przepływy pieniężne to…

Rachunek przepływów pieniężnych co to jest? Przepływy pieniężne to…
5
(1)

Zaliczamy do nich operacje gospodarcze, które posiadają jedynie charakter gotówkowy (kasowy). Przepływy finansowe nie uwzględniają wyników finansowych netto w ujęciu memoriałowy. Informacje memoriałowe nie dają rzeczywistego podglądu na sytuacje finansową jednostki. W ich skład wchodzą faktury, które jeszcze nie zostały opłacone, a koszty rejestrowane różnią się od wydatków ponoszonych na ich sfinansowanie.

Do czego może nam się przydać rachunek przepływów pieniężnych?

  • zdolność podmiotu do regulowania zaciągniętych zobowiązań,
  • szacunkowe zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie,
  • powód różnicy powstałej między zyskiem a przyrostem gotówki z działalności gospodarczej,
  • podsumowanie efektów kasowych działalności finansowej i inwestycyjnej.

Co to jest rachunek przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych to element sprawozdania finansowego.  W skrócie jest to różnica wszystkich wpływów i wydatków (przepływy pieniężne netto), przedstawionych w sposób szczegółowy. Wartość ta jest równa środkom pieniężnym z bilansu. Sporządzony rachunek używany jest do określenia płynności finansowej firmy. Do jego sporządzenia potrzebne są nam dane z bieżącego i poprzedniego roku obrotowego.

Rachunek przepływów pieniężnych został podzielony na przepływy środków z działalności: 

  1. Operacyjnej (podstawowej działalności) – np. sprzedaż produktów lub świadczenie usług.
  2. Inwestycyjnej – np. przychody z dywidend, odsetek, zbycia środków trwałych czy koszty związane z kupnem nieruchomości, środków trwałych oraz inwestycji finansowych.
  3. Finansowej – wpływy i wydatki firmy związane z działalnością finansową jednostki.

Kończy się na przepływie pieniężnym netto razem – suma wszystkich wcześniejszych punktów (1+2+3).

Rachunek przepływów pieniężnych muszą wykonać jednostki sporządzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych i jednostki kontynuujące działalność, które sporządzają jednostkowe sprawozdania (np. banki). Istnieje możliwość zwolnienia z rachunku cash flow małych i mikro firm. 

Podsumowanie rachunku przepływu finansowego

Rachunek przepływy pieniężnych ma nam dać podgląd na to w jakim stanie finansowym znajduje się wybrana jednostka gospodarcza. Pozwoli to zarządowi, udziałowcom oraz inwestorom (akcjonariuszom) ujrzeć rzeczywistą kondycję organizacji, co wpłynie na podejmowanie decyzji w następnych latach. Inwestorzy dzięki takiemu sprawozdaniu, mogą podjąć decyzje inwestycyjną na podstawie pełnych danych związanych ze spółką akcyjną.

 

Źródła:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

https://mfiles.pl/

https://www.rp.pl/Rachunkowosc/

„Finanse firmy – Jak zarządzać kapitałem” Wydawnictwo C.H.Beck, Wiesław Szczęsny, Jan Śliwka, Małgorzata Winter, Sławomir Wymysłowski

4.6/5 - (21 votes)

Jak oceniasz nasz wpis?

Kliknij na gwiazdkę!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosujących: 1

Dotychczas brak głosów! Oceń ten wpis jako pierwszy.

Damian

    You must be logged in to post a comment