Rodzaje akcji na giełdzie

Rodzaje akcji na giełdzie

Rodzaje akcji na giełdzie
4.9
(14)

Rodzaje akcji wynikają z różnych użyteczności tego dokumentu. Akcja jest papierem wartościowym który łączy ze sobą prawa majątkowe oraz niemajątkowe. To jakie występują rodzaje akcji definiuje w Polskim prawie Kodeks spółek Handlowych.

 

Rodzaje akcji i ich charakterystyka

Rodzaje akcji na jakie można podzielić ten papier wartościowy wiążą się z ich typologią. To jakie istnieją typy akcji skorelowane jest z ich funkcją. Wyróżniamy akcje ze względu na sposób przenoszenia własności

  • Imienne
  • Na okaziciela

Ze względu na formę w jakiej zostały nabyte

  • Aportowe
  • Gotówkowe

Wyróżnić również możemy rodzaj akcji które są

  • Uprzywilejowane
  • Nieme

Ponadto warto również wspomnieć o akcjach:

  • Do których przypisany jest obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych
  • Założycielskie

 

Rodzaje akcji w spółce akcyjnej

Akcje imienne, zawierają imię oraz nazwisko akcjonariusza. Najczęściej te akcje są własnością założycieli spółki. Akcje te mogą zostać wydane zanim akcjonariusz uiści pełną opłatę. Aby sprzedać ten typ akcji, należy się liczyć z ograniczeniami zawartymi w kodeksie spółek handlowych. Formą odsprzedaży jest cesja.

Akcje na okaziciela natomiast nie posiadają takich restrykcji, przez co procedura przenoszenia akcji na innego nabywcę jest łatwiejsza.

Zapisy KSH wyróżniają również akcje podzielne na pieniężne i niepieniężne. Gotówkowe wydawane są na podstawie wkładu finansowego akcjonariuszy. Jeśli nie zostały pokryte w całości są akcjami imiennymi. Minimalny wkład finansowy nie może być mniejszy niż ćwierć wartości nominalnej tej akcji.

Akcje niepieniężne (aportowe) są wydawane w zamian za wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości. W odróżnieniu od akcji gotówkowych muszą być one pokryte w całości. Również ten rodzaj akcji jest imienny aż do momentu zatwierdzenia ich przez walne zgromadzenie. Do czasu zatwierdzenia, nie mogą być odsprzedane zbyte ani zastawione.

Niektóre akcje są uprzywilejowane, oznacza to, że posiadają szczególne uprawnienia nadane im przez spółkę emitującą. Wśród tych przywilejów może być prawo do podziału majątku czy chociażby prawo do głosu. Akcje które są nieuprzywilejowane, tak zwane akcje zwykłe są emitowane przez spółki akcyjne i reprezentują jakąś cząstkę własności kapitału akcyjnego.

 

Rodzaje akcji na giełdzie

Na giełdzie papierów wartościowych nie znajdują się wszystkie rodzaje akcji. Artykuł 337§ 1 k.s.h. zawiera informacje o zbywalności akcji. Natomiast warto zaznaczyć, że rodzaje akcji na gpw mogą mieć ograniczenia. Akcje które należą do obrotu giełdowego muszą być ustandaryzowane. Akcje imiennych nie można sprzedawać ani kupować na giełdzie. Dopiero gdy pozbawi się akcję imienną cech indywidualnych może zostać wprowadzona na rynek. Nie dotyczy to akcji na okaziciela, gdyż te są ustandaryzowane i mogą być przedmiotem obrotu giełdowego.

 

Rodzaje akcji w Polsce

Rodzaje akcji w prawie polskim reguluje kodeks spółek handlowych (KSH). W Polsce występuje każdy wyżej wymieniony rodzaj akcji, jak również akcje, które objęte są cyklicznymi świadczeniami pieniężnymi. Ponadto występują również akcje założycielskie, wydawane jako wynagrodzenie za usługi założyciela spółki.

 

Jakimi rodzajami możemy obracać na rynku wtórnym?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i na pewno po przeczytaniu powyższego artykułu już to wiecie. Rynek wtórny dla akcji to giełda papierów wartościowych, więc wszystkie rodzaje akcji gpw są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Dodam jeszcze, że rynek pierwotny dla  akcji jest w momencie pierwszej emisji akcji przez spółkę jeszcze, przed jej wejściem na giełdę.

 

Źródła:

https://direct.money.pl/…

https://www.xelion.pl/akcja

https://www.finanse21.pl/…

https://www.eporady24.pl/…

 

 

Jak oceniasz nasz wpis?

Kliknij na gwiazdkę!

Średnia ocena 4.9 / 5. Liczba głosujących: 14

Dotychczas brak głosów! Oceń ten wpis jako pierwszy.

Grzegorz

    You must be logged in to post a comment