Formy płatności w handlu międzynarodowym

Formy płatności w handlu międzynarodowym

Formy platnosci
5
(2)

Handel zagraniczny, przede wszystkim eksport  niesie ze sobą wiele korzyści, ponieważ na przedsiębiorców otwierają się nowe rynki zbytu. Niemniej jednak związane są z nim również ryzyka tj.odmowa zapłaty, przyjęcia towaru. Można jednak zniwelować powyższe niebezpieczeństwa poprzez zastosowanie odpowiednich form płatności. Weksel, czek, polecenie wypłaty, akredytywa, inkaso dokumentowe to podstawowe formy płatności w handlu międzynarodowym. 
 

Weksel

Powszechnie stosowany spośród wymienionych form płatności. To papier wartościowy, regulowany przez przepisy prawa wekslowego. W dodatku przepisy prawa wyróżniają dwa rodzaje weksli, tj. własny (wystawiany przez importera w zamian za otrzymany towar) oraz trasowany (zwany tratą, wystawiany przez eksportera, który poleca kupującemu bądź bankowi zapłaty konkretnej sumy). 

Czek

To papier wartościowy, regulowany przepisami prawa czekowego. Ponadto rozróżniamy czeki imienne, na zlecenie, na okaziciela. Jednakże najpowszechniejszą stosowaną formą płatności w handlu międzynarodowym są czeki bezgotówkowe. Wyróżniamy także bankierskie, których wystawcą jest bank. 

POLECENIE WYPŁATY 

Ta forma płatności stosowana jest przy dokonywaniu przedpłaty (CASH IN ADVANCE). W dodatku jest międzynarodowym przekazem bankowym zlecającym wypłatę konkretnej sumy określonemu w przekazie beneficjentowi.  

AKREDYTYWA 

Jest formą rozliczeniową w handlu. Jest to transakcja o podwyższonym ryzyku. Wyróżniamy wiele rodzajów akredytyw, jednak na potrzeby tego artykułu opiszemy akredytywę pieniężną oraz dokumentową, jako formę płatności w handlu międzynarodowym. Pierwsza z nich jest dokumentem, na podstawie którego, bank otwierający akredytywę upoważnia inny bank do dokonania wypłaty na rzecz wskazanego w niej beneficjenta. Druga z nich ma na celu ograniczenie ryzyka niezapłacenia za towar przez importera. Dodatkowo jest zobowiązaniem banku wobec eksportera, do wypłacenia mu konkretnej sumy pieniędzy, w zamian za włożenie przez niego wymaganych dokumentów w terminie. 

INKASO DOKUMENTOWE 

W inkasie dokumentowym importer zobowiązuje się do uregulowania należności za wysłany przez eksportera towar w zamian za dokumenty reprezentujące towar. Niemniej jednak, nie daje pewności eksporterowi otrzymania należności za wysłany towar. Stąd istotna jest rola banku, który powinien trzymać pieczę nad tego rodzaju transakcją.  

Podsumowanie

Formy płatności w handlu międzynarodowym i posługiwanie się nimi to rozważne rozwiązanie, chroniące kontrahentów.  Ponadto, ograniczają ryzyko z tytułu stosunków handlowych. Są formą bezgotówkowych rozliczeń między stronami, zagwarantowanymi przez banki.

Zachęcamy do przeczytania pozostałych artykułów na naszej stronie. Co to jest dźwignia finansowa, na czym polega, jak działa?

Zapraszany na nasz Facebookowy fanpage!

Jak oceniasz nasz wpis?

Kliknij na gwiazdkę!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosujących: 2

Dotychczas brak głosów! Oceń ten wpis jako pierwszy.

Jan

    You must be logged in to post a comment