Co to jest dźwignia finansowa, na czym polega, jak działa?

Co to jest dźwignia finansowa, na czym polega, jak działa?

Co to jest dźwignia finansowa, na czym polega, jak działa
4.7
(17)

Kiedy myślimy o inwestycjach, pomnażaniu majątku, chcemy aby nasz przyszły zysk był jak największy, przy możliwie najmniejszym zaangażowaniu kapitału własnego. Czy to możliwe? Dźwignia finansowa i jej działanie pokazuje, że tak.

 

Co to jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa, (niekiedy zwana lewarem), jest to mechanizm rynkowy pozwalający osiągnąć znaczny zysk przy niewielkim zaangażowaniu kapitału własnego. Zacznijmy od tego, co to jest. Zjawisko to, jest ściśle związane z finansowaniem działalności inwestycyjnym firmy. Konkretnie ze strukturą kapitału spółki. Uściślając jeszcze bardziej, ma ona związek z finansowaniem działalności firmy długiem, a kapitałem własnym.

Gdybyśmy chcieli odpowiedzieć jednym zdaniem: Dźwignia finansowa określa relację wielkości kapitału obcego do kapitału własnego. W odniesieniu do inwestycji, zwielokrotnienia wyniku finansowego spółki.

 

Na czym polega dźwignia finansowa?

Mechanizm dźwigni finansowej polega na tym, że oprocentowanie, czyli koszt kapitału obcego, jest niezależny od bieżących zmian przychodów netto ze sprzedaży. Oznacza to, że wysokość oprocentowania nie jest zależna od osiąganego wyniku operacyjnego. Oczywiście wszystkim nam zależy, żeby wygenerowany wynik był zyskiem. Dźwignia finansowa może być określona jako zaangażowanie kapitału obcego w celu maksymalizacji zysków z przedsięwzięcia.

Ale zaraz.. Wziąć kredyt po to, żeby zarobić? Dokładnie tak, ale kapitał obcy nie zawsze powinien być wykorzystywany do finansowania przedsięwzięcia, bądź działalności. Jedyne słuszne użycie pożyczki, bądź kredytu ma miejsce wówczas, gdy koszt w ujęciu procentowym jest niższy od rentowności majątku. Którą mierzy się relacją zysk netto do aktywów.

Dźwignia finansowa

Takie wykorzystanie kapitałów obcych, pozwala na zmaksymalizowanie uzyskanego wyniku, przez dźwiganie zysków spółki. Duża dźwignia pozwala na większe lewarowanie. Natomiast pozytywny efekt dźwigni finansowej, to nic innego jak zwiększenie zysków z działalności, za pośrednictwem zwiększenia kapitału obcego.

 

Jak działa dźwignia finansowa?

Działanie dźwigni każdy z nas dobrze zna. Czy to dźwignia finansowa czy dźwignia innego rodzaju, jak np. huśtawka. Schemat działania jest ten sam, aby za pomocą niewielkiej siły, niewielkiego wysiłku osiągnąć znaczący rezultat. Bardzo nieskomplikowane, prawda? Gdy wizualizujemy sobie huśtawkę, na obu końcach znajdują się osoby. Jedna oddziałuje na drugą, dzięki temu są w stanie się wzajemnie unosić. Przełóżmy teraz te wyobrażenie na finanse. Dźwignia finansowa występuje wtedy, gdy na jednym końcu “huśtawki” posadzimy kapitał własny a na drugim znajdują się wynik. W momencie, gdy dołożymy kapitał obcy po stronie własnego kapitału, łatwej jest wznieść w powietrze wynik.

 

Dźwignia finansowa jak obliczyć?

Aby móc obliczyć dźwignię finansową będziemy potrzebowali kilku informacji. Po pierwsze, zysk operacyjny przed uwzględnieniem w nim odsetek bankowych. Drugim składnikiem naszego działania będzie zysk brutto z uwzględnieniem odsetek bankowych. Wystarczy, że podzielimy te dwa komponenty przez siebie i otrzymamy wynik. Wzór na dźwignię finansową prezentuje się w następujący sposób:

Dźwignia finansowa

Jak interpretować uzyskany wynik?

Wynik uzyskany po obliczeniu wzoru informuje jak zmieni się zysk brutto, jeżeli zysk operacyjny zmienia się o 1%. Stopień dźwigni finansowej będzie wysoki, jeśli poziom kosztów finansowych będzie bliski wartości zysku operacyjnego. Natomiast czy dźwignia finansowa może być na minusie? Owszem, tak też się zdarza. Wtedy nazywana jest Maczugą finansową.  

Aby do nie doszło do negatywnego efektu dźwigni finansowej, należy zastosować się do dwóch podstawowych założeń. Pierwsze z nich mówi, że dodatni efekt wystąpi jedynie wtedy, gdy rentowność całego przedsiębiorstwa, będzie wyższa od stopy oprocentowania długu. Drugie natomiast, zakłada zachowanie właściwej, optymalnej struktury finansowania. Zbyt wysoki udział długu w strukturze finansowania firmy, doprowadzić może do wzrostu ryzyka. Dzięki dźwigni finansowej możemy poprawić sytuację spółki, albo w skrajnych doprowadzić ją do bankructwa.

Zapraszany na nasz Facebookowy fanpage!

Jak oceniasz nasz wpis?

Kliknij na gwiazdkę!

Średnia ocena 4.7 / 5. Liczba głosujących: 17

Dotychczas brak głosów! Oceń ten wpis jako pierwszy.

Grzegorz

    You must be logged in to post a comment